Proefschrift “Caffeine: a cup of care? An exploration of the relation between caffeine consumption and behavioral symptoms”

Op 18 mei 2021 promoveerde Michelle Kromhout op het onderzoek naar cafeïne en probleemgedrag bij mensen met dementie.

Cafeïne wordt al eeuwen gebruikt om het gedrag te beïnvloeden, zoals het verbeteren van de stemming, verminderen van vermoeidheid en verhogen van alertheid. Hoewel het effect van cafeïne op het gedrag van gezonde volwassenen algemeen wordt aanvaard, weten we weinig over de invloed van cafeïne op het gedrag van mensen met dementie.

Bijna alle mensen met dementie vertonen ergens tijdens de ziekte probleemgedrag. Dit vermindert de kwaliteit van leven en vormt een zware belasting voor de mantelzorgers. Snel en adequate behandeling van gedragssymptomen is daarom noodzakelijk. Aan de hand van vier verschillende studies laat dit proefschrift zien dat een kopje koffie geen éénduidig effect heeft, maar dat meer of minder cafeïne wel degelijk invloed kan hebben op gedrag bij mensen met dementie. Door cafeïne gebruik mee te nemen in de analyse van gedrag en waar passend het gebruik te reguleren kunnen we wellicht de kwaliteit van leven van iemand met dementie verbeteren.

Het proefschrift “Caffeine: a cup of care?” en de bijbehorende stellingen zijn hieronder te downloaden. Ook is het proefschrift beschikbaar als smartreader(ePub).

Veel leesplezier!