Over Tolokku

Tolokku is vernoemd naar een rendier uit Salla, Fins Lapland. Rendieren zijn groepsdieren en volgen elkaar vol vertrouwen, maar Tolokku was anders. Hij volgde de groep en was ook altijd op zoek naar een andere weg. Tolokku komt van het Finse ‘tolkku’ dat zowel begrijpen als gezond verstand betekend. Voor mij staat Tolokku voor de ideale combinatie tussen vertrouwen op gezond verstand, het zoeken van meerdere oplossingen en het begrijpen van complexe problemen.

Achtergrond

Tolokku is de eenmenszaak van Michelle Kromhout, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie met uitgebreide ervaring als docent, projectleider en manager.

Als specialist ouderengeneeskunde is mijn passie het behandelen van probleemgedrag bij mensen met dementie. Bij probleemgedrag is een systematische analyse van de persoon en de omgeving essentieel om de beste oplossing te kunnen kiezen en niet te gaan voor een eerste, vaak suboptimale, oplossing. Dit vraagt een andere denk- en werkwijze. Tijdens mijn werk in het management bleek dat ook daar complexe problemen spelen waarbij dezelfde werk- en denkwijze leidt tot de beste oplossingen.

Tolokku is ontstaan uit de wens om deze werk- en denkwijze verder uit te dragen zodat iedereen in staat is om breder te kijken als er geen eenvoudige oplossing is. Want er is altijd een oplossing.

English